O Novinskoj agenciji Beta

Beta je privatna, nezavisna novinska agencija, osnovana 1992. godine u cilju sveobuhvatnog i objektivnog izveštavanja o dogadjajima u zemlji i regionu jugoistočne Evrope. BETA je počela da radi maja 1994. godine.

 

Za doprinos istrazivačkom i nezavisnom novinarstvu, razvoju prijateljstva među narodima i eliminisanju granica među nacijama, BETA je 1997. godine dobila prestižnu nagradu "Jug Grizelj".Radno vreme:   svakog dana od 7:00AM do 2:00AM

Direktor:   Radomir Diklić

Glavni i odgovorni urednik:   Ivan Cvejić

Adresa:   Kralja Milana 4; 11000 Beograd; Srbija

Telefon:   (011) 3602-400

Telefaks:   (011) 2642-551

Prodaja&Plasman:   plasman@beta.co.rs