Izjava o autorskom pravu

Vesti na sajtu Bete mogu se koristiti isključivo za lično informisanje. Bez pisane dozvole Agencije BETA ili posebnog ugovora nije dopušteno preštampavanje ili korišćenje u elektronskom ili nekom drugom obliku. Linkovanje Betinog sajta na druge sajtove takodje podrazumeva dogovor sa Agencijom.

 

© Copyright BETA 1994 - 2009. Sva prava zadržana.