Petak, 17.4.2015.

Civilne žrtve i dalje bez prava

Civilne žrtve i dalje bez prava

BEOGRAD - Fond za humanitarno pravo (FHP) i Centar za unapredjivanje pravnih studija predstavili su u petak model zakona o pravima civilnih žrtava u oružanim sukobima koji predvidja materijalnu i drugu pomoć ljudima ili članovima porodica žrtava oružanih dejstava od početka 1991. do kraja 2001. godine.

Na konferenciji za novinare u Medija centru, predstavnica FHP Sandra Orlović rekla je da se procenjuje da u Srbiji živi oko 20.000 ljudi , ili članova njihovih porodica, koji su na neki način bili žrtve oružanih sukoba a da postojeća zakonska regulativa priznaje ta prava tek svakom desetom.

Prema njenoj oceni, odnos države prema tim ljudima je katastrofalan jer se postojanje velikog broj oštećenih jednostavno negira, što je ponašanje koje ne priliči društvu koje teži najvišim evropskim standardima.

Sandra Orlović je ocenila da je Zakon o pravima civilnih invalida rata iz 1996. godine "vrhunski primer ozakonjene diskriminacije" a da se problem dodatno uvećava činjenicom da su to, uglavnom, izbeglice ili interno raseljeni, pa su oni na taj način dvostruko viktimizirani.

Ona je dodala da nacrt zakona koji je resorno ministarstvo uputilo na javnu raspravu značajno unapredjuje prava invalida rata ili porodica palih boraca, ali da su civilne žrtve i dalje ostale uskraćene za sva prava.

Predstavnik Centra za unapredjivanje pravnih studija Saša Gajin rekao je da model tog zakona predvidja da bi korisnici bili žrtve kojima je povredjeno bilo koje elemenarno pravo a da bi bilo primenjivano načelo društvene solidarnosti, odnosno da bi celo društvo snosilo odgovornost za povrede prava koje su žrtvama učinjene.

Gajin je rekao da je predvidjena i novčana naknada od 10.000 do 20.000 evra, koja može biti jednokratna ili u ratama, kao i da se predvidja da bilo koje negiranje statusa žrtve bude proglašeno za govor mržnje.

Takodje, tim modelom se definiše i rešavanje pitanja zdravstvene zaštite, profesionalne i druge rehabilitacije, prevoza, obrazovanja ili pravne pomoći žrtvama.

Gajin je dodao da srpski pravni sistem do sada nije adekvatno odgovorio na potrebe civilnih žrtava ratova i da se bez suočavanja sa ratnom prošlošću ne može očekivati napredak u izgradnji sistema ljudskih prava.