Ponedeljak, 22.12.2014.

Neophodno otpuštanje u javnom sektoru

Neophodno otpuštanje u javnom sektoru

BEOGRAD - Broj zaposlenih u javnom sektoru u Srbiji trebalo bi da, prema predlogu budžetu za 2015. godinu, bude smanjen za pet odsto, odnosno 27.000, izjavio je u ponedeljak predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović.

Petrović je na sednici Odbora Skupštine Srbije za finansije upozorio da je zabrinjavajuće što ne postoji plan kako će se ostvariti umanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, a šsto može ugroziti sprovodjenje te reformske mere.

"Predvidjeno smanjenje broja zaposlenih se neće ostvariti u celini u narednoj godini, jer se uglavnom računa na prirodni odliv, odnosno odlazak u penziju, koji je na godišnjem nivou bio uvek izmedju 15.000 i 20.000 zaposlenih", kazao je Petrović.

On je dodao da će biti neophodno i otpuštanje zaposlenih u javnom sektoru.

Velik rizik za ostvarenje planiranog budžeta u narednoj godini je, prema njegovim rečima, "nepostojanje jasne naznake da će se planirane uštede u javnim preduzećima i desiti", iako budžet predvidja da neće biti dodatnih garancija, odnosno pokrivanja gubitaka.

Petrović je kazao i da po preliminarnim podacima Fiskalnog saveta do stabilizacije javnog duga neće doći 2017. godine, kako najavljuju zvaničnici, već 2018, kada će on biti na nivou ispod 85 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Kao veliki minus je naveo i to što pre budžeta nije napravljena fiskalna strategija, kao srednjoročni plan fiskalne politike i strukturnih reformi, što, po Fiskalnom savetu, predstavlja "ozbiljno narušavanje budžetske procedure i onemogućava davanje celovite ocene budžeta za 2015. godinu".

Po oceni Fiskalnog saveta, suštinskog zaokreta u politici subvencija nema i pored toga što su one smanjene za oko 13 milijardi dinara, izuzev kod smanjenja podsticaja za poljoprivredu.

U izveštaju Fiskalnog saveta se ukazuje i da podstoje rizici da odredjeni rashodi u 2015. godini budu veći nego što je planirano budžetom, jer nisu predvidjena nikakva sredstva za intervencije države u bankarskom sektoru ili pokrivanje gubitaka javnih preduzeća.

Moguće je, kako je naveo Fiskalni savet, da i rashodi budu manji od predvidjenih budžetom, pre svega ukoliko država ne bude efikasna u ostvarivanju planiranih politika, poput rešavanja statusa preduzeća u restrukturiranju.

Fiskalni savet je procene javnih prihoda i rashoda u budžetu ocenio u najvećoj meri kao objektivne, a planirani fiskalni deficit kao realističan.

Savet je pohvalio unapredjenu transparentnost budžeta za 2015. godinu, jer su sada otplate garancije države za javna preduzeća tretirane ne kao subvencije, već kao rashodi, ali smatra da bi trebalo precizno navesti na koji način će biti rasporedjena 31 milijarda dinara za te namene, odnosno koja preduzeća će dobiti koliko novca.

Kao pozitivne strane budžeta, Savet je naveo to što budžet predvidja značajno prilagodjavanje, odnosno smanjivanje troškova, koje je ocenio kao strukturno, jer znači trajno smanjenje troškova od 600 do 650 miliona evra.

"Ipak, taj efekat neće u potpunosti da se ostvari u 2015. godini, ali će se ono osetiti u 2016. i nadalje", rekao je Petrović i podsetio da je najveći deo ušteda u budžetu po osnovu smanjenja plata u javnom sektoru i penzija, u iznosu od oko 400 miliona evra.

Ministar finansija Srbije Dušan Vujović je članovima skupštinskog odbora predstavio drugi rebalans budžeta za 2014. godinu, kao i predlog budžeta za 2015. godinu.