Cetvrtak, 23.10.2014.

Poslanici o rebalansu budžeta

Poslanici o rebalansu budžeta

BEOGRAD - Skupština Srbije počinje u petak raspravu o predlogu rebalansa budžeta za 2014. i pratećim zakonima kojima je predvidjeno smanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara.

Predloženim rebalansom biće povećan manjak u budžetu za 42 milijarde dinara, na 224,7 milijardi dinara, što je 4,64 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Budžetskih rashodi povećani su sa 1.113 milijardi dinara na 1.122 milijarde, a prihodi su smanjeni sa 930 milijardi, na 897 milijardi dinara.

Rebalanas budžeta napravljen je na osnovu procene da će Srbija u 2014. imati pad BDP od jedan odsto, dok je prilikom izrade originalnog budžeta procena bila da će biti zabeležen rast od jedan procenat.

Prema obrazloženju rebalansa bužeta, na rast deficita uticao je pad BDP kao posledica poplava koje su, pre svega, uticale na smanjenje proizvodnje struje i uglja, ali i niži nivo budžetskih prihoda.

Ukupni prihodi budžeta Srbije za 2014. smanjeni su za 32,7 milijardi dinara ili 3,5 odsto, pri čemu su poreski prihodi smanjeni za 43 milijarde dinara ili za 5,4 odsto, a neporeski su povećani za osam milijardi ili za 6,5 odsto.

Pojedinačno na strani poreskih prihoda najveći pad beleže porez na dodatu vrednost (PDV) i akcize (za 32 milijarde dinara, odnosno 16,4 milijarde dinara), dok su povećani prihodi od poreza na dobit preduzeća i carina.

Na manji priliv prihoda budžeta uticaće i to što Narodna banka Srbije (NBS) ove godine neće uplatiti dobit u budžet usled slabijeg finasijskog rezultata, a očekivano je bilo tri milijarde dinara.

Sa druge strane, Naftna industrija Srbije (NBS) uplatiće u budžet 3,6 milijardi dinara na osnovu dividendi za akcije u vlasništvu Srbije.

Prihodi po osnovu donacija povećani su sa 2,3 na 7,5 milijardi dinara, na osnovu prikupljene pomoći za poplavljena područja.

Ukupne garancije iznose 66,3 milijarde dinara, odnosno 200 miliona dolara i 400 miliona evra, a odobreni projekti i programski zajmovi iznosiće 615,6 milijardi dinara.

Predlogom rebalansa budžeta u okviru tekućih rashoda predvidjeno je da se za plate zaposlenih u javnom sektoru izdvoji 200,9 milijardi dinara, što je za 6,9 milijardi dinara manje nego u originalnom budžetu.

Ukupne subvencije povećane su za 15,8 odsto, na 93,7 milijardi dinara, a najeći rast je zabeležen kod subvencija za privredu koje će biti veće za 9,7 milijardi dinara.

Transferi ostalim nivoima vlasti rebalansom budžeta povećani su sa 71,9 na 74,1 milijardu dinara.

Kao transfer ostalim nivoima vlasti, na razdelu Ministarstva gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture predvidjene su dve milijarde dinara za Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) "Beograd".