Utorak, 5.3.2013.

 

Objavljena radne verzija Strategije za reformu pravosudja

BEOGRAD, 5. marta 2013. (Beta) - Ministarstvo pravde objavilo je u ponedeljak prvu radnu verziju Nacionalne strategije za reformu pravosudja u kojoj se kao jedan od prioriteta navodi reintegracija u pravosudni sistem sudija i tužilaca koji su vraćeni na dužnost na osnovu odluke Ustavnog suda i preispitivanje pravosudne mreže.

Na internet stranici Ministarstva pravde (www.mpravde.gov.rs) navodi se da su prioriteti i rešavanje statusa Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i pitanje odgovornosti ta dva tela.

Takodje se ukazuje i na značaj rešavanja zaostalih predmeta, rešavanje predmeta u razumnim rokovima, ujednačavanja sudske prakse i uspostavljanje jedinstvenog sistema e-pravosudja.

"Delotvorno pravosudje se zasniva na pet ključnih načela - nezavisnost, nepristrasnost i kvalitet pravde, stručnost, odgovornost i efikasnost koja obezbedjuju okvir za uspostavljanje, razvoj i organizovanje pravosudnih institucija. Pravosudni sistem koji može da u potpunosti odgovori i pravima svih gradjana nastojaće da unapredi ova ključna načela u svakoj fazi razvoja pravosudja i prava", navodi se u tom tekstu.

Zainteresovani komentare mogu poslati putem obrasca za komentare na imejl: ivana.radosavljevic@mpravde.gov.rs.

Ministar pravde Nikola Selaković formirao je početkom godine Radnu grupu za izradu Nacionalne strategije reforme pravosudja za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovodjenje.